Als Samenwerkingsverband Kansengelijkheid & Burgerschapsonderwijs (SKB) willen wij dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun achtergrond. Voor echte kansengelijkheid zijn, naast goed cognitief onderwijs, aanvullende educatieve programma’s gericht op de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren essentieel.

Het SKB is een samenwerkingsverband van vijf maatschappelijke organisaties gericht op het vergroten van kansengelijkheid en het geven van aanvullend burgerschapsonderwijs.

Over ons

Ieder kind in Nederland verdient gelijke kansen. We zijn een samenwerkingsverband van idealistische organisaties. Over de grenzen van onze organisaties werken we aan kansengelijkheid. We bieden een samenhangend en aanvullend onderwijsprogramma gericht op de brede ontwikkeling van het kind. Ook vormen wij een gezamenlijke stem naar Den Haag. Bekijk onze video

Wij vinden het van groot belang dat:

Kinderen en jongeren toegang hebben tot het sociaal kapitaal van mentoren, rolmodellen en netwerken;

Ze zich bewust worden van hun eigen talenten en interesses en weten hoe ze die in kunnen zetten;

Ze toegang hebben tot een rijk cultureel leven, zowel om te beleven als om te beoefenen;

Ze kunnen sporten, bewegen en leren hoe je gezond kunt leven;

Ze democratische vaardigheden opdoen en nadenken over hun eigen mening, hoe je die mening goed kunt verwoorden en hoe je om kunt gaan met andersdenkenden.

Aanbod

Ieder kind in Nederland verdient gelijke kansen. We zijn een samenwerkingsverband van idealistische organisaties. Over de grenzen van onze organisaties werken we aan kansengelijkheid. We bieden een samenhangend en aanvullend onderwijsprogramma gericht op de brede ontwikkeling van het kind. Ook vormen wij een gezamenlijke stem naar Den Haag.

Het is van groot belang dat:

  • kinderen en jongeren toegang hebben tot het sociaal kapitaal van mentoren, rolmodellen en netwerken;
  • ze zich bewust worden van hun eigen talenten en interesses en weten hoe ze die in kunnen zetten;
  • ze toegang hebben tot een rijk cultureel leven, zowel om te beleven als om te beoefenen;
  • ze kunnen sporten, bewegen en leren hoe je gezond kunt leven;
  • ze democratische vaardigheden opdoen en nadenken over hun eigen mening, hoe je die mening goed kunt verwoorden en hoe je om kunt gaan met andersdenkenden. nadenken over hun eigen mening, hoe je die mening goed kunt verwoorden en hoe je om kunt gaan met andersdenkenden.

Als maatschappelijke organisaties proberen we het onderwijs zo goed mogelijk te ontzorgen. Daarom werken de partners van het SKB samen in het aanbieden van een burgerschapsleerlijn

Michiel Bodt, Initiatiefnemer SKB

Voor scholen

Het SKB biedt scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid om invulling te geven aan een leerlijn burgerschap. Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Het SKB komt naar de school toe om de behoefte van de school te inventariseren op het gebied van burgerschap.
  2. De school en het SKB kijken gezamenlijk welke projecten van de vijf partners van het SKB goed aansluiten bij de behoefte van de school.
  3. De school kiest welke projecten van de partners van het SKB uitgevoerd gaan worden.
  4. Het SKB brengt de school in contact met de uitvoerende organisaties van de projecten en coördineert de inplanning en uitvoering van de projecten.
  5. Het SKB kijkt waar mogelijk mee naar andere partners voor projecten die niet ingevuld kunnen worden door het SKB.

Voor beleidsmakers

Beleidsmakers

Het SKB denkt graag met beleidsmakers en financierders mee over hoe de maatschappelijke sector meer kan samenwerken in de uitvoering van programma’s gericht op burgerschapsonderwijs en kansengelijkheid.

Daarnaast is het SKB ook het aanspreekpunt om mee te denken over samenwerking aan de kant van maatschappelijke financierders of (lokale) overheden om versplintering in het maatschappelijk veld tegen te gaan. Alleen door écht samen te werken kunnen we kansengelijkheid voor ieder kind in Nederland realiseren.

Onze 5 partners

Het SKB is een samenwerkingsverband van vijf maatschappelijke organisaties gericht op het vergroten van kansengelijkheid en het geven van aanvullend burgerschapsonderwijs.

Wij willen dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun achtergrond. Helaas is dit voor lang niet alle kinderen het geval. Daarom hebben JINC, Stichting Jong Ondernemen, Stichting Move, Stichting Nederlands Debatinstituut en Stichting Petje Af de handen ineen geslagen.

Stichting MOVE

Wij leveren een positieve bijdrage aan de kansengelijkheid van kinderen en jongeren en helpen om de kloof in de maatschappij tussen groepen tegen te gaan.

MOVE

Wij leveren een positieve bijdrage aan de kansengelijkheid van kinderen en jongeren en helpen om de kloof in de maatschappij tussen groepen tegen te gaan.

In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken kinderen en jongeren hun talenten, ontmoeten ze anderen die ze nog niet kenden en ervaren ze welke kansen zij hebben in de samenleving. Bubbels breken en de afstand tussen mensen verkleint. Wij bieden onze vijf projecten aan voor het po en vo.

www.stichtingmove.nl

JINC

Ieder kind heeft talent. Daarom
strijdt JINC voor een maatschappij
waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt.

JINC

Ieder kind heeft talent. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt.

Om dat te bereiken, helpen we kinderen en jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via een tiental projecten maken scholieren kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze waar hun talenten liggen en leren ze solliciteren. Zo krijgen jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en vmbo-leerlingen een broodnodig steuntje in de rug.

www.jinc.nl

Jong Ondernemen

Alle jongeren in Nederland ondernemender maken en hen helpen bij het ontdekken van hun talenten, dat is het doel van Jong Ondernemen.

Jong Ondernemen

Alle jongeren in Nederland ondernemender maken en hen helpen bij het ontdekken van hun talenten, dat is het doel van Jong Ondernemen.

Om dit doel te bereiken, maken we ondernemerschapsprogramma’s voor het onderwijs, van het primair onderwijs tot en met het hbo. Met de ondernemerschapsprogramma’s van Jong Ondernemen ontdekken en ontplooien jongeren hun talenten en ontwikkelen hun ondernemende vaardigheden, zoals creativiteit, samenwerken, initiatief nemen en zelfvertrouwen.

www.jongondernemen.nl

Petje af

Wij streven naar gelijke kansen voor alle kinderen in Nederland zodat zij kunnen opgroeien tot bewuste, zelfstandige personen, die actief bijdragen aan de maatschappij.

Petje af

Wij streven naar gelijke kansen voor alle kinderen in Nederland zodat zij kunnen opgroeien tot bewuste, zelfstandige personen, die actief bijdragen aan de maatschappij.

Petje af biedt kinderen (10-14 jaar) wekelijks, een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma aan waardoor zij in aanraking komen met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. Dankzij dit programma, ontwikkelen kinderen (nieuwe) vaardigheden, een positief zelfbeeld en een beter perspectief voor de toekomst. Dit programma wordt op zondag en doordeweeks (na schooltijd) aangeboden.

www.petjeaf.nl

Nederlands Debatinstituut

Wij zorgen dat kinderen en jongeren overtuigender durven spreken, zorgvuldiger leren luisteren en altijd nieuwsgierig blijven naar de ideeën van anderen.

Nederlands Debatinstituut

Wij zorgen dat kinderen en jongeren overtuigender durven spreken, zorgvuldiger leren luisteren en altijd nieuwsgierig blijven naar de ideeën van anderen.

Dat doen we door het organiseren van landelijke debattoernooien, het geven van debattrainingen in de klas, het verzorgen van nascholing aan docenten en het ontwikkelen van lesmateriaal. Op deze manier vergroten we democratische vaardigheden en werken we aan talentontwikkeling. Wij voeren onze debatactiviteiten uit op scholen in het po, vo en het mbo.

www.schooldebatteren.nl

Team SKB

Team

Michiel Bodt - Initiatiefnemer SKB

Michiel is initiatiefnemer en momenteel kartrekker van het SKB. Medio 2020 heeft hij JINC, Petje af, Jong Ondernemen, Move en Stichting Nederlands Debat Instituut bij elkaar gehaald om te verkennen hoe er meer samengewerkt kan worden. Sinds begin 2022 zet Michiel zich in om de samenwerking te versnellen en te bestendigen. Michiel gelooft heilig in het feit dat één plus één echt drie is en heeft in het verleden in verschillende contexten vaak publiek-private samenwerkingsverbanden opgezet. Juist rondom maatschappelijke vraagstukken zoals kansengelijkheid kunnen we het niet allen, we moeten het samen doen!

Anne van Hogendorp - medewerker SKB

Anne is sinds oktober 2022 werkzaam voor het Samenwerkingsverband, maar is al langere tijd betrokken bij de activiteiten van het SKB vanuit haar werkzaamheden voor JINC. Met haar projectmatige aanpak en marketing- en communicatie achtergrond focust zij zich voornamelijk op zowel de interne als de externe communicatie inclusief kennisdeling. Daarnaast ondersteunt ze ook bij het contact met de scholen. Anne heeft met eigen ogen gezien wat aanvullend burgerschapsonderwijs kan betekenen voor kinderen en gelooft sterk dat samenwerken met elkaar kan leiden tot nóg meer impact.

Artikelen

Brief kandidaat gemeenteraadsleden

Geachte onderhandelende partijen, geachte raadsleden,
Gefeliciteerd met uw benoeming als raadslid in uw gemeente. U heeft, door mee te doen aan de
gemeenteraadsverkiezingen, aangetoond een betrokken inwoner te zijn en graag proactief een steentje bij te willen dragen…..

Brief informateur

Geachte mevrouw Hamer, Namens het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid en Burgerschapsonderwijs (SKB)
vragen we aandacht voor de jongeren in Nederland. Wij zien in ons werk op scholen dat ze veel baat hebben bij verrijkend extracurriculair onderwijs. Zoals u weet verkleint het huidige…..

Brief minister Slob

Beste Arie Slob, Op 17 februari kwam u als demissionair minister van Onderwijs met een nationaal programma. Het programma moet de tijdens de lockdown opgelopen onderwijsachterstanden van kinderen en jongeren inlopen. Er worden forse bedragen vrijgemaakt voor plannen van scholen voor meer…..

Contact

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.

Meedoen

Als PO of VO school behoefte aan een goede invulling van een leerlijn burgerschap? Of als beleidsmaker of financier op zoek naar een gesprekspartner gericht op het vergroten van kansengelijkheid en het geven van aanvullend burgerschapsonderwijs?

Doe mee en werk samen met het SKB naar een Nederland waar álle leerlingen dezelfde kansen krijgen!

Meedoen? Vul het formulier in.