Voor beleidsmakers

Onze aanbeveligingen

Het SKB is hét aanspreekpunt voor beleidsmakers waar het gaat om projecten gericht op de brede sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 

Wij gaan graag in gesprek over het aanbrengen van focus in het aanbod van maatschappelijke organisaties. Als sector nemen we verantwoordelijkheid om beter samen te werken en zo nóg meer jongeren te bereiken. Wij stellen drie aanbevelingen voor richting de overheid om onze belangrijke taak beter uit te kunnen voeren.

1. Erken het belang van verrijkend aanvullend onderwijs

Erken het belang van verrijkend aanvullend onderwijs bij het realiseren van de cruciale leerdoelen op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden en de rol van onafhankelijke maatschappelijke organisaties bij het aanbieden daarvan.

In het licht van kansengelijkheid is het belangrijk dat ieder kind toegang heeft tot aanvullende educatieve onderwijsprogramma’s die aantoonbaar van toegevoegde waarde zijn.

2. Investeer structureel in verrijkend aanvullend onderwijs

Op dit moment is er onvoldoende structureel geld om een sluitend aanbod aan te bieden. Aanvullende educatieve programma’s worden met name bekostigd vanuit private goede-doelenfondsen, loterijen en donateurs die uit ideële overwegingen capaciteit financieren. Dit is onvoldoende om alle kinderen die dat hard nodig hebben te bereiken. Het publieke geld gaat op dit moment, via vele diverse subsidies, richting het onderwijs.

 

Het gevolg? Meer rompslomp voor de scholen voor wat betreft subsidieaanvragen en verantwoording én tijdrovende gesprekken met maatschappelijke organisaties over geld in plaats van over de inhoud van de projecten. Door directe financiering naar de maatschappelijke organisaties kan het geld effectiever en met meer impact besteed worden.

3. Zet in op de ‘Gelijke Kansen Coördinator'

het SKB pleit voor een ‘Gelijke Kansen Coördinator’: iemand die vanuit de school verantwoordelijk is voor het uitdenken, opzetten en coördineren van de samenwerking met externe partijen die zich inzetten voor kansengelijkheid.

Deze persoon kan de vele uren die gaan zitten in coördinerende taken wegnemen bij de al overbelaste leraar. Juist op de scholen met de meest kwetsbare kinderen zijn de personeelstekorten het grootst en kan de Gelijke Kansen Coördinator direct een belangrijke impact hebben.

Laten we in contact komen

Denk je iets voor het SKB te kunnen betekenen? Of ga je graag met ons in gesprek over onze drie aanbevelingen? Wij komen graag met je in contact!