De eerste officiële maand bij het SKB zit erop. Eind vorig jaar mocht ik al meelopen met Michiel en Anne en vanaf 1 januari ben ik dan voor drie dagen in dienst. Hierbij nogmaals dank voor die warme overdracht, een oprechte luxe! De eerste maand stond vooral in het teken van kennismaken. Verder kennismaken met onze eigen partners, met nieuwe samenwerkingspartners, met scholen en docenten, met politiek, met fondsen en partijen die ons kunnen gaan ondersteunen met onze ambities. Maar ook verder kennismaken met de thema’s kansengelijkheid en burgerschapsonderwijs.

Wat opvalt in al die gesprekken is de échte wil om het verschil te maken voor onze kinderen en jongeren, dat geeft mij ook ontzettend veel energie! Tegelijkertijd proef en voel ik ook de complexiteit van het thema en het speelveld. Iedereen kiest daarin zijn eigen aandachts- en focusgebied. Zo ook wij. En natuurlijk is dat logisch en nodig om resultaat te boeken. Toch zullen we ook de uitdaging moeten blijven aangaan om het thema kansengelijkheid als één geheel te blijven zien.

Alles wat ermee te maken heeft zijn namelijk communicerende vaten; zo versterken sociaal-emotionele vaardigheden bijvoorbeeld de kans om je cognitief beter te ontwikkelen én zo heeft het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen weer impact op diezelfde sociaal-emotionele ontwikkelingen. Iedereen speelt dus zijn of haar rol in dit vraagstuk en ik voel de verantwoordelijkheid om daar een steentje aan bij te dragen.

Daarom ben ik er trots op dat wij ons als Samenwerkingsverband verder ontwikkelen; met nieuwe partners, met nieuwe collega’s en met professionelere ondersteuning. Dat kan alleen dankzij de stabiele basis die in de afgelopen twee jaar is neergezet. Daar heb ik ontzettend veel waardering voor en het geeft energie om verder te bouwen.

Als ik kort terugblik op mijn eerste maand zou ik graag drie zaken uit willen lichten. Allereerst ben ik trots op onze jongeren die op 6 februari hun boodschap hebben overgebracht aan politiek Den Haag. Ze vonden het superspannend maar hebben het knettergoed gedaan! Oprecht trots op ze.  Daarnaast ben ik blij dat ik de kans heb gehad om mee te lopen en mee te draaien op een school in Amsterdam-Noord én een project van JINC. Op deze manier krijg ik meer gevoel bij waarvoor we het samen doen. Dat zal ik overigens blijven doen En als laatste ben ik blij met de nieuwe samenwerkingspartners en twee nieuwe collega’s. Welkom!

Als ik kort vooruitblik dan gaan we aan de slag met het verder professionaliseren van onze eigen bedrijfsvoering, gaan we op scholen workshops geven rondom het vormgeven van een geïntegreerde leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling, staan er expertise-sessies gepland, kijk ik uit naar onze gezamenlijke bijeenkomst op 19 maart én zullen we samen met lobby-experts een strategie ontwikkelen om onze boodschap richting politiek Den Haag nog beter over te brengen.

Kortom: er is genoeg te doen; maar zolang we dat samen doen geloof ik erin dat we meer resultaat gaan boeken! Neem dus vooral contact op als je samenwerkingskansen ziet!

Tot snel!