Webinar-SKB-gelijke-kansen-coordinator-brugfunctionaris kopie

Kijk terug | Webinar De Brugfunctionaris als voorbeeld voor de Gelijke Kansen Coördinator

Wat doet een Brugfunctionaris? En wat is een Gelijke Kansen Coördinator? In dit webinar geven we antwoord op deze, en nog vele andere vragen. En hoe dragen deze rollen bijvoorbeeld bij aan kansengelijkheid? Wat is de rol van ouderbetrokkenheid daarbij en welke verantwoordelijkheid kunnen wij als maatschappelijke sector nemen?

Wat je kunt verwachten van dit webinar

De Brugfunctionaris is een rol die ongeveer 12 jaar geleden vanuit België naar Nederland is gehaald en met veel succes in o.a. Groningen wordt ingezet. Geanique Hazenberg ís Brugfunctionaris en deelt in de webinar haar ervaringen. De Brugfunctionaris slaat een brug tussen school, kind en gezin. Door vroegtijdig problemen in de thuissituatie te signaleren en daar wat aan te doen, werkt het concept preventief en draagt het bij aan gelijke kansen voor ieder kind.

Annelies Kassenberg, Lector Jeugd & Leefomgeving, is vanaf de start betrokken geweest bij het realiseren van deze rol en deelt ook haar lessen uit de praktijk. SKB-directeur Jeroen Paul Nijmeijer vertelt over de ambities van het SKB en welke kansen hij ziet voor de Gelijke Kansen Coördinator op scholen. En dat alles onder begeleiding van presentator Mattijs Franken.


Je krijgt antwoord op vragen als:

• Wat draagt de Brugfunctionaris bij aan gelijke kansen en wat zijn de ervaringen tot nu toe?
• Wat kunnen scholen zelf doen die geen financiële ondersteuning krijgen voor een Brugfunctionaris?
• Wat kunnen scholen, de maatschappelijke sector én wij als SKB leren van de Brugfunctionaris?
• Is een dergelijke rol ook mogelijk voor projecten gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind?
• Kunnen we dit concreet vormgeven in de rol van een zogenaamde Gelijke Kansen Coördinator?

Onze oproep aan Den Haag

Zorg voor structurele financiering voor dergelijke rollen, zeker op scholen waar dat het hardste nodig is! Zo blijven we niet afhankelijk van subsidies en kunnen we onze tijd en aandacht investeren in datgene wat het hardste nodig is: strijden voor kansengelijkheid.


Onze vraag aan onderwijsprofessionals

Ben je docent of heb je een andere rol in het onderwijs? Wil je meedenken over de mogelijkheden van de Gelijke Kansen Coördinator op scholen? Neem contact met ons op. Directeur Jeroen Paul gaat graag met je in gesprek.