Jongeren overhandigen belangrijke lobbyboodschap aan Tweede Kamerleden

Geef jongeren en onderwijs kansen en een échte stem in de politiek, maak extra faciliteiten laagdrempelig en schaf het denken in hoger & lager en niveaus af!”

Deze belangrijke boodschap hebben wij op 6 februari, samen met vijf inspirerende jongeren, mogen overhandigen aan een grote groep Tweede Kamerleden: Ingrid Michon-Derkzen, Anita Pijpelink, Claire Martens – America, Daan de Kort, Aant Jelle Soepboer, Reinder Blaauw, Jan Paternotte, Harmen Krul, Joost Eerdmans, Mikal Tseggai, Patrick Van der Hoeff en Claudia van Zanten.

Deze boodschap komt voort uit het eerste Gelijke Kansen Event dat plaatsvond op woensdag 8 november 2023 in Madurodam. Het hoogtepunt van deze dag was een plenair gesprek met tien jongeren die met elkaar hebben geformuleerd wat nodig is voor échte kansengelijkheid in ons onderwijs.

Vijf van hen sloten gister aan en deelden openhartig met de Kamerleden wat het opvolgen van deze boodschap persoonlijk voor hen zou betekenen, zoals:
• Minder pesten; door tijd en ruimte vrij te maken in het onderwijs voor sociale vaardigheden;
• Een beter toekomstperspectief; door de focus te verleggen naar de kwaliteiten van de jongeren in plaats van het denken in niveaus en hoger/lager;
• Verbreding horizon; door lessen over bijvoorbeeld belastingaangifte;
• Meer kansen; door minder te praten over de jongeren, maar juist mét de jongeren.

Wij willen de aanwezige Tweede Kamerleden hartelijk danken voor hun aanwezigheid en oprechte interesse. Graag gaan wij de komende tijd verder in gesprek met deze Kamerleden om te kijken hoe we een vervolg kunnen geven aan deze boodschap én onze lobbyboodschap die we naderhand hebben overhandigd.

We zijn apetrots op “onze” jongeren en hopen dat hun boodschap wordt gehoord!