1713365375897

SKB werkt graag mee aan de Staat van het Onderwijs

Een belangrijke dag voor het onderwijs: ieder jaar brengt de Inspectie van het onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. Wij waren erbij. De uitkomsten waren niet verrassend en in lijn met wat wij dagelijks tegenkomen in de praktijk. Wij zien ook voldoende perspectief.

Niet geheel verassend wordt er veel gesproken over de achteruitgang van de onderwijskwaliteit, het lerarentekort, de daling van de beheersing van de basisvaardigheden en kansenongelijkheid in het onderwijs. 

 

Dit valt ons op:

•20% van de Nederlandse scholen slaagt er niet in om voldoende te presteren (volgens eisen van Inspectie) en er is sprake van achteruitgang in de basisvaardigheden. Er zijn grote (regionale) verschillen en veel scholen die goed presteren. Het kan wel!

• Het hebben van gelijke kansen staat verder onder druk. Bevestiging dat niet alle kinderen en jongeren evenveel kans krijgen in het onderwijs en dat je achtergrond nog steeds voor een groot deel je toekomst bepaald.

• Het investeren in sociaal-emotionele vaardigheden heeft invloed op gelijke kansen, de sociale veiligheid én het welbevinden van de leerlingen.

• Schoolleiders geven aan dat het inzet van ‘andere professionals’ beste remedie te vinden om de werkdruk te verlagen

• In VO kregen meer dan de helft van de onderzochte scholen een herstelopdracht voor burgerschap voornamelijk door onvoldoende mate doelgerichtheid en samenhangend aanbod

• Minister Mariëlle Paul roept op tot meer samenwerking, het nemen van regie op ieders eigen niveau en onderstreept het belang van structurele financiering voor structurele taken die bij het onderwijs horen

• Minister Mariëlle Paul roept op om focus aan te brengen in het toelaten van aanbod van maatschappelijke organisaties

 

Hier kan het SKB mee helpen:

• Wij gaan graag met minister Mariëlle Paul in gesprek over het aanbrengen van focus in het aanbod van maatschappelijke organisaties. Laten we het dan direct over impact en kwaliteit hebben. Daarmee kunnen we het onderwijs echt ontzorgen en dat is direct één van de belangrijkste redenen waarom we gestart zijn met het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid & Burgerschapsonderwijs. Als sector nemen we verantwoordelijkheid om beter samen te werken!

• Wij zijn het eens dat structurele taken die bij het onderwijs horen ook structureel gefinancierd dienen te worden. Wij komen jaarlijks bij duizenden scholen over de vloer met onze aanvullend onderwijsprogramma’s en maken daarmee dagelijks verschil voor kinderen en jongeren. Wij zien onszelf als structureel onderdeel van het onderwijsveld

• Met onze programma’s dragen we direct bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkelen kinderen en jongeren hun talenten, verbreden ze hun horizon, werken we aan hun veerkracht en versterken we hun zelfbeeld. Daarmee wordt het werken aan basisvaardigheden ook nog eens makkelijker en geven we deels invulling aan samenhangend burgerschapsonderwijs.

 
Samenwerken loont

Zoals Mariëlle Paul tijdens het congres vandaag zei: ”samenwerking loont!” Wij gaan graag in gesprek met het Ministerie van OCW over deze mogelijke samenwerking.

En ja, wij zijn het ook eens met de woorden van Mariëlle Paul: “We hebben becijferd op het ministerie dat er gemiddeld zo’n 200 maatschappelijke organisaties aankloppen, allemaal met goede intenties, allemaal waardevolle initiatieven, maar als we die allemaal zouden toelaten, zou je drie zo lang naar school moeten gaan. Ik zie het dus ook als mijn taak om nee te zeggen en focus aan te brengen.”

Wij helpen graag met het aanbrengen van die focus! Juist als samenwerkingsverband zijn wij ervan overtuigd dat we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat we de leraar ontlasten in plaats van extra werkdruk opleggen. Al met al een dag met veel indrukken, somber nieuws, maar vooral ook veel potentie!

 

Nieuwsgierig naar het rapport?

Je leest hem hier.